Kvalitet och miljö

Karlskoga Bilskadecenter AB och GL:s billack AB ska följa lagar o bestämmelser, vidta åtgärder för att minska företagets miljöbelastning med avseende på energiförbrukning, utsläpp till luft och avfallshantering. Uppmuntra medarbetare att aktivt verka för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse. Utåt sett offentliggöra sitt miljöarbete via medier och förebygga olycksfall.